DEPARTAMENTUL DESIGN /
DISCIPLINE

 

Studii de Licenta

 

Anul 1

 

Tehnologii de specialitate pentru design grafic

Scopul urmarit este insusirea urmatoarelor idei: cunoasterea importantei, intelegerea si asumarea responsabila a calitatii de grafic designer ca o componenta profesionala a devenirii personale a fiecaruia constientizarea faptului ca in paralel cu procesul creativ exista si latura practica ce intregeste rezultatul muncii unui designer si ca aceste doua componente functioneaza impreuna Activitatea didactică de la cursul Tehnologii de specialitate pentru Design Grafic se bazează pe centrarea pe student si teme practice, discutii. De asemenea, va fi utilizat: material didactic pentru o mai buna intelegere si fixare a notiunilor predate pe parcursul cursuluimaterial didactic pentru o mai buna intelegere si fixare a notiunilor predate pe parcursul cursului vizita la tipografie pentru intelegere a procesului tipografic, de la calculator trecand prin tiparirea propriu-zisa si pana la finisarea produsului

 

Elemente de geometrie descriptiva si desen tehnic

Cursul formează deprinderi şi transmite cunoştinţe teoretice şi practice privind principiile reprezentării realităţii înconjurătoare prin procedeele geometriei plane şi spaţiale, necesare formării artistului creator. Este util pentru formarea vederii în spaţiu a studenţilor, dar şi pentru transmiterea cunoştintelor necesare întelegerii şi fundamentării următoarelor discipline de specialitate. Crearea unui cadru pentru a întelege configuraţia spaţială a diferitelor corpuri geometrice, dezvoltarea capacităţilor de întocmire a schiţelor şi desenelor la scară, folosirea şi respectarea standardelor în procesul desenării şi adaptarea la cerinţele pieţii muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice. Studierea şi aprofundarea cunoştiinţelor referitoare la proiectare şi reprezentarea grafică a unor produse, utilizând elemente de desen tehnic şi de geometrie descriptivă, necesare unui viitor specialist în design. Prin lucrările aplicative studentul, capătă aptitudinile de reprezentare plană a spaţiului şi direcţiile de operare asupra volumelor. Aplicaţii referitoare la formatele şi elementele grafice ale planşelor de desen, utilizarea liniilor, scări, scriere standardizată, construcţii geometrice uzuale. Aplicaţii referitoare la dispunerea proiecţiilor, determinarea celei de-a treia proiecţii. Aplicaţii referitoare la întocmirea schiţei de releveu a unei piese şi a desenului la scară.

 

Bazele construcției imaginii

Activitatea didactică de la curs. se bazează pe abordarea principalelor aspecte ale expresiei plastice, cunoasterea acestui limbaj specific cu structuri si legi proprii, limbajul vizual. Insusirea tehnicilor de reprezentare si de constructie a imaginii este de o utilitate peremptorie in activitatea designerului. Cercetarea structurala este inclusa in cadrul cursului. De asemenea, vor fi utilizate: • fotografia digitala si prelucrarea digitala a imaginii • tehnici clasice de reprezentare (tenta plata, laviuri, creion, pastel etc)

 

Tehnologii de specialitate pentru design ambiental

Disciplina urmareste sa transmita studentilor notiuni referitoare la definirea notiunii de material si intelegerea sistemelor definite ca atare - materiale naturale si materiale artificiale, caracteristici si proprietati, material si structura , cunoasterea si intelegerea relatiei material – functie - forma, ca necesitate pentru profesiunea de designer de ambient, material – structura inovatie - material compozit – material inteligent, tehnologi proprii diferitelor materiale si insumarea lor in sisteme de fabricatie, definirea cadrul construit existent si in relatie cu concepte noi, sisteme de iluminare si proiectie de lumina in ambient, relatia material – tehnologie – ecologie – economie.

 

 

Anul 2

 

Practica de specialitate

Pentru această temă, studenții vor participa la sesiuni de brainstorming, vor genera idei și vor învăța să le evalueze în funcție de tema propusă de coordonator. Conceptele vor fi transpuse în proiecte practice de Grafic Design. Studenții vor exersa abilitatea de a prezenta propunerile creative și își vor antrena abilitățile de argumentare și negociere. Cursul PRACTICĂ DE SPECIALITATE își propune să dezvolte capacitatea studenților în a gestiona situații concrete pe care un grafic designer le întâlnește în activitatea sa profesională. Prin studiul acestei discipline se urmărește asimilarea unui sistem unitar de cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice muncii de designer.

 

Modelare - machetare

Disciplina are ca obiectiv definirea unui ansamblu de cunostinte si abilitati care sa asigure studentului posibilitatea de realizare a unor modele de studiu si machete de analiza care sa defineasca fizic in trei dimensiuni, proiectul pe care la realizat, in forma necesara studiului si analizei, a verificarii si evolutiei. Este vorba de dezvoltarea unui limbaj propriu activitatii care sa asigure un mod de expresie a ideilor si conceptelor necesar autoverificarii si expunerii. Suma cunostintelor acumulate are ca scop definirea unei metode de lucru bazate pe o exprimare care sa dezvolte intelegerea si analiza formei in ansamblu si in detaliu, a contextului si a sistemului integrat, asigurind perfectionare relatiilor si a rapoartelor formale si studiul functiunilor proiectului in ansamblu.

 

 

Anul 3

 

Proiect personal şi prezentare de portofoliu

Cursul contine prezentari si expuneri despre tehnici de a prezenta informatia intr-o maniera optima, aplicand rezultatele studiului pe proiectele de constructie de reputatie ale fiecarui student. Astfel, parcurgand aceste tehnici studentul devine mai abil sa-si prezinte propriile lucrari si sa-si structureze o prezentare personala si un portofoliu. De asemenea, studentilor le sunt prezentate cele mai cautate canale prin care isi pot disemina lucrarile, fiind incurajati sa experimenteze si sa ia contact cu piata locala si globala de servicii de design grafic.

 

Marketing

Planificarea strategică de marketing, reprezintă un proces complex de stabilire şi de menţinere a celei mai bune relaţii între obiectivele, pregătirea angajaţilor şi resursele unei întreprinderi, pe de o parte, şi mixul de marketing, raportat la conjunctura pieţei, pe de altă parte. Studenţii trebuie să-şi însuşească elementele fundamentale ale marketingului şi să fie capabili să le aplice în domeniul lor de activitate. Ei trebuie să deprindă modalităţi concrete prin intermediul cărora pot analiza şi urmări elementele mediului de marketing şi comportamentul consumatorului. Se vor prezenta etapele care trebuiesc parcurse într-o cercetare de marketing şi într-o planificare strategică de marketing şi deprinderea liniilor generale de elaborare a unui mix de marketing, ţinând cont de cele patru elemente fundamentale ale acestuia (produs, preţ, promovare, plasament). De asemenea, un loc central îl ocupă şi problema lansării pe piaţă a produselor noi, fiind prezentate în acest sens o serie de strategii de promovare şi distribuţie a produselor pe piaţă, prin adoptarea metodelor şi tehnicilor specifice concepţiei în grup a produselor, reclamelor, strategiilor de preţ etc.

 

Management

Managementul este disciplina care constă în conducerea şi organizarea instituţională având ca scop planificarea, organizarea, angajarea personalului, asigurarea bugetului, controlul calităţii, cercetarea pieţei şi feed-back-ul în cadrul unei companii. Un motiv important al studiului managementului în Universitatea de Arte este însăşi funcţia artistului în societate care ajunge uşor în colecţiile firmelor reprezentative alături de posibile colaborări pentru crearea identităţii de firmă, a unui logo sau a unui semn de marcă care pune în legătură manageri cu artişti. Astfel însuşirea limbajului specific managementului de către artistul profesionist asigură realizarea unui dialog real cu beneficarul. Managementul reprezintă o disciplină complexă, de mare actualitate, aplicabilă unui spectru larg de activităţi umane, inclusiv activităţilor artistice şi culturale. Scara la care se desfăşoară o activitate umană este foarte variabilă, de la creatorul individual la marile companii transnaţionale. Conţinutul cursului prezintă managementul şi organizarea afacerilor, acţiunile necesare instituţiilor pentru realizarea obiectivelor dorite. Cursul cuprinde noţiuni despre planificarea şi organizarea instituţiei, angajarea personalului, a conducătorilor de la diversele nivele decizionale, conducerea şi controlul organizaţiei pentru realizarea un scop. Cursul abordează şi managementul organizaţiilor non-profit. În acest caz se arată importanţa de păstrării motivaţiei activităţii fundaţiilor faţă de donatori. Disciplina urmăreşte cunoaştere si evoluţie a conceptului şi a importanţei aplicarii unui management performant asupra unei societati comerciale sau a unei societati in domeniul sustinerii programelor artistice și de design. Prin cunoaşterea funcţiilor managementului, cunoaşterea direcţiilor de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul managementului organizaţiei, formarea unei concepţii sistemice asupra conceptului de management, cunoştiinte privind managerii şi liderii, formarea unor concepte corecte privind economia de piaţă, formarea unei gândiri creative, se urmareste dobândirea calităților care să permită dezvoltarea propriilor afaceri și dobândirea de cunoştinte care să permită viitorilor absolvenţi să devină manageri pentru diferite nivele de conducere în diverse organizaţii.

 

 

Studii Masterale

 

Anul 1

 

 

Anul 2

 

 

 

NOUTATI / EVENIMENTE

 

 

<< inainte          ||          inapoi >>